Algemene informatie

Gemeenschapshuis “Joffershof” is het ontmoetingspunt voor de Vierlingsbeekse / Groeningse gemeenschap. Vierlingsbeek en Groeningen samen telt ongeveer 3.000 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Land van Cuijk.

Het gemeenschapshuis is een prachtige locatie voor eenmalige of terugkerende activiteiten. Voor veel verenigingen, clubs en groeperingen is het ook een thuisbasis. Voor een relatieve lage huur worden ruimtes in het gemeenschapshuis beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten en bijeenkomsten.

Voorbeelden van gebruikers/verenigingen zijn de KBO Vierlingsbeek-Groeningen, Smartlappenkoor, Evergreen, De Bèkse Klinkertjes, Welzijn Ouderen Boxmeer, de Dorpsraad, muzieklessen, enz. De activiteiten die door deze verenigingen worden georganiseerd, worden goed bezocht door alle verschillende leeftijdsgroepen. Bijna iedere dag en avond worden er activiteiten door verschillende verenigingen voor verschillende doelgroepen georganiseerd.

Gemeenschapshuis “Joffershof”, dé centrale plek voor het sociaal-culturele leven.
Op deze manier ontmoeten dorpsbewoners elkaar, ontstaan er nieuwe contacten en ontstaat er meer samenhang/verbondenheid tussen de verenigingen.

Locatie