Home.
Bestuur.
Geschiedenis.
Informatie.
Verhuur.
Contact.
Links.

De Joffershof

Zo heet vanaf 17 december 1983 de voormalige meisjesschool aan de Laurentiusstraat..

Door de onthulling van deze naam werd op die dag door de burgemeester het nieuwe gemeenschapshuis van Vierlingsbeek officiëel in gebruik gesteld. Dit gebeurde tijdens een officiële bijeenkomst, waarbij aanwezig waren het college van Ben W, raadsleden, vertegenwoordigers van vele Vierlingsbeekse verenigingen en andere genodigden.

 

In het welkomstwoord van de voorzitter van de stichting, die het gemeenschapshuis exploiteerd, werd duidelijk gemaakt dat het nieuwe gemeenschapshuis een gebouw is, bestemd voor de Vierlingsbeekse verenigingen en groepen. Deze kunnen van het gebouw gebruik maken voor het organiseren van allerlei aktiviteiten.

De voorzitter dankte iedereen die aan de totstandkoming van het gebouw had meegewerkt.

De burgemeester schetste vervolgens in het kort de geschiedenis van de totstandkoming van het gemeenschapshuis. Bijzondere aandacht schonk hij aan de initiatieven van de heer L. Litjens.

Zonder deze initiatieven zou Vierlingsbeek nu nog waarschijnlijk niet over een gemeenschapshuis hebben kunnen beschikken. Na zijn toespraak onthulde de burgemeester de naam “Joffershof” G. Verhoeven legde vervolgens de aanwezige de naam Joffershof uit.

Joffers waren vroeger in Amsterdam een aantal ongehuwde vrouwen die een beroemde schilderschool vormden. Het woord “hof”geeft iets aan van omslotenheid, een plaats van samenkomst. De naam Joffershof heeft uitstraling en ligt goed in het gehoor.

De naam Joffershof werd bedacht door Nelly Versteegen.

Op zondag 18 december was er open dag. Een groot deel van de Vierlingsbeekse bevolking kwam kennismaken met het nieuwe gemeenschapshuis.

In het centrum van Vierlingsbeek staat het gebouw “De Joffershof “, waarin dagelijks vele mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen hun vrije tijd doorbrengen. Waar vroeger de meisjes aap, noot, mies leerden, koken en naaien, heeft nu jong en oud z’n stekje gevonden. Van peuterspeelzaal, kinderdagopvang, tot ouderen verenigingen, van typ les, computer les, muziek, en dans. Het bestuur heeft de kunstenaar Frank Lindner opdracht gegeven een kunstwerk te ontwerpen waarop de naam vermeld staat. Dit monument, zoals op de foto hierboven, is onthuld op zondag 17 maart 1984. Omdat in dit kunstwerk een groot aantal zwerf keien verwerkt zijn, is aan de opper keienschieter van 1984, Prins Toon Bus gevraagd, bij de onthulling, de laatste kei op nette wijze aan te brengen.

In 2006 is in overleg met de kunstenaar het monument opgeruimd. Door uitbreiding van de kinderdagopvang was dit een noodzaak. De Mooie letters staan nu op de gevel bij de ingang van het gemeenschapshuis.